CopyAMP code CopyPlease update

ฉันต้องการใครสักคนที่จะดูแลฉัน

อย่าโกรธกันนานเกินไปอย่ารอนานอย่าทะเลาะกันนานเกินไปมีอะไรให้เข้าใจ

จิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกับหนังสือเมื่อต้องเล่น แต่เมื่อคุณอ่านเทปคุณจะพบว่ามันยากที่จะเข้าใจ

มันยากมากที่จะพยายามอยู่ห่างจากคนที่เรารักเพื่อต้องการตัดใจจากความรัก

คนที่ฉันรักฉันไม่ปรารถนาหรือเรียกร้องอะไรจากพวกเขาแค่ทำให้ฉันยิ้มได้ทุกวันก็เพียงพอแล้ว

เมื่อเวลาผ่านไปฉันกลายเป็นคนเงียบ ๆ เมื่อพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะฉันเบื่อที่จะพูดและพยายามอธิบาย

 

CopyAMP code
CopyAMP code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *