CopyAMP code CopyPlease update

วันนี้ไปเที่ยวอำเภอ

ถ้ารักใครดูแลกันดีๆอย่าอารมณ์เสีย คนนี้ไม่สวย แต่หัวใจคนนี้ภักดีต่อคนที่เขารัก

อย่าพยายามเอาใจคนอื่นมากกว่าตัวเองเพราะบางคนยิ่งเราชอบเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำร้ายเรามากเท่านั้นเรายิ่งชอบพวกเขามากขึ้นเรายิ่งสิ้นหวังและเราชอบพวกเขามากขึ้นพวกเขาก็ยิ่งดูหมิ่นเรามากขึ้น

คนที่เราเคยรักอาจเป็นคนที่เกลียดเราหรือเราเกลียดใครบางคนคนที่เคยอยู่ใกล้เราสามารถเดินทางจากเราไปหรือเราสามารถเดินจากเขาไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามมีเพียงคนเดียวที่ไม่ทอดทิ้งเราคือ ตัวเราเอง

ความอดทนของผู้หญิงมี จำกัด แต่คุณกดดันเธอมากเกินไปอย่าโทษว่าเธอทำให้หัวใจสลาย

ไม่จำเป็นต้องบังคับใครเพราะการกระทำที่ไม่ได้มาจากใจมันไม่นานถ้าเรามีค่าสำหรับพวกเขาพวกเขาจะหาทางดูแลเรา

พยายามเข้มแข็งเกินไปเทปกลายเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นแบบนี้

CopyAMP code
CopyAMP code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *