อยากมีผู้ชายด้วย

วันนี้ฉันอยากออกไปเดินเล่นข้างนอกหวังว่าจะมีใครว่างไป ลูกชาวนาเท่านั้นที่ต้องการผู้ดูแลที่ซื่อสัตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *